Site icon Gorakh Sirsikar

Mujrim: galti meri hain, Sahib aap saza

Mujrim: galti meri hain, Sahib aap saza do, itni.. ki jahan bhi jau log thoo thoo karey, ghriNa se dekhe…
Judge: Beta, ab kya PM banoge?

Exit mobile version