Site icon Gorakh Sirsikar

Govt. thinking on witdrawing 25 & 50 Pai

Govt. thinking on witdrawing 25 & 50 Paise coins.. Kyon ki 1 Anna itna bhari pad raha hai.. 4 aur 8 Anna mkt se gayab rahe toh behter hai 🙂

Exit mobile version