Site icon Gorakh Sirsikar

Dil: Hara, Nila, Lal, Gulabi toh hai, ab

Dil: Hara, Nila, Lal, Gulabi toh hai, ab bas pyaar ke rang ki qasar baki hai;
Dimag: abe tere toh peechle baar ke bhang ka asar baki hai 😀

Exit mobile version