Site icon Gorakh Sirsikar

Airhostess 2 Laloo: R U vegetarian or no

Airhostess 2 Laloo: R U vegetarian or nonvegetarian?
L: am Saggitarian!
A: Sir aap mansahari hain ya shakahari?
L: Hum BIHARI hain…!

Exit mobile version